Mirosław Kucia

Absolwent iberystyki UW, pracował w prywatnych instytucjach edukacyjnych, np. Mateusz International, Poliglota, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Centrum Formacji Misyjnej Komisji Episkopatu ds. Misji (jako lektor języka hiszpańskiego), wykładowca języka portugalskiego w CESLA.
23 lata pracy jako wykładowca akademicki języka hiszpańskiego na Uniwersytecie Warszawskim.
Prace translatorskie jako tłumacz na żywo, na imprezach sportowych, eventach, konferencjach i licznych wydarzeniach kulturalnych.
Praca w technikum hotelarsko turystycznym przy ul. Krasnołęckiej.
Pilot wycieczek i przewodnik warszawski.