Miejsca Otwarte. Przestrzeń spotkań sąsiedzkich


sala: Broadway

Miasto Stołeczne Warszawa zaprasza na III Ogólnopolską Konferencję poświęconą kierunkom rozwoju miejsc działających na rzecz społeczności lokalnych.

Tegoroczna konferencja będzie dedykowana osobom na co dzień wspierającym mieszkańców w ich lokalnych działaniach ? animatorkom i animatorom miejsc otwartych. Skierowana jest zarówno do pracowników samorządów i instytucji lokalnych, jak i przedstawicieli organizacji pozarządowych czy podmiotów komercyjnych, otwartych na współpracę z lokalną społecznością. Celem konferencji jest wsparcie animatorek i animatorów, jak również ich przełożonych, wiedzą rozwijającą potencjał ich codziennej pracy. Zaproszeni eksperci poprowadzą wykłady i warsztaty poświęcone zarówno tworzeniu przyjaznej przestrzeni, jak i metodom zadbania o siebie w obliczu wyzwań, a także systemowym modelom wsparcia animatorek i animatorów lokalnej społeczności przez instytucje i samorząd. Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorami konferencji są: Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy oraz Dom Kultury Kadr.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Organizatorami konferencji są: Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy oraz Dom Kultury Kadr.

Patroni medialni konferencji: portal ngo.pl

Aktualności: www.facebook.com/miejscaotwarte .

Właśnie ruszyły zapisy na III Ogólnopolską Konferencję Miejsca Otwarte. Przestrzeń spotkań sąsiedzkich.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego: http://miejscaotwarte.pl/nonwp-form/

Do zobaczenia!