rezerwacja miejsc

Mazowsze: Podróż wokół dźwięków, muzyki i tańca

wstęp: wolny, rezerwacja miejsc online lub telefonicznie
instruktorka: Justyna Orlikowska
sala: Powiększenie, 301 a/b, III piętro

Muzyka towarzyszyła ludziom w różnych chwilach ich życia, podczas świąt i obrzędów, przy zabawie, a także w codziennych czynnościach i przy pracy. Na zajęciach zapoznamy się z kulturą Mazowsza właśnie poprzez muzykę. Zajęcia będą miały formę warsztatową o charakterze muzycznym. Uczestnicy będą mieli okazję ćwiczyć słuch i pamięć muzyczną. Dowiedzą się także, jakie instrumenty były charakterystyczne dla kapel z Mazowsza, poznają różne rytmy i melodie. A żeby poczuć muzykę wszystkimi zmysłami, zatańczymy w takt kujawiaka lub mazurka i zaśpiewamy prostą melodię ludową. Warsztat realizowany w ramach ?Rodzinnego Dziedzińca Nadzwyczajności? dla dzieci 3-6 lat i ich rodziców.