MAM to!

Festiwal MAM to! – w ramach, którego odbywa się przegląd Małych Form Teatralnych – jest wyjątkową szansą dla młodych artystów Mokotowa ze wszystkich typów szkół i przedszkoli oraz placówek oświatowych* na pochwalenie się swoimi artystycznymi talentami, pasjami i kreatywnością na profesjonalnych scenach dzielnicowych domów kultury.
Konkursy odbędą się w trybie stacjonarnym w siedzibie DK Kadr, a gala prezentująca wszystkich laureatów 1-szych miejsc odbędzie się 25 maja 2023 roku, w siedzibie SDK.

Regulamin:
I. Organizator konkursu:
Dom Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów m.st Warszawy ul. Rzymowskiego 32, 02-697 Warszawa

II. Odbiorcy:
Uczniowie wszystkich typów szkół i przedszkoli oraz placówek oświatowych w podziale na grupy wiekowe:
– przedszkola – grupa I,
– szkoła podstawowa klasy 1-3 – grupa II,
– szkoła podstawowa klasy 4-8 – grupa III,
– szkoła ponadpodstawowa klasy – grupa IV

III. Zgłoszenia:
Termin zgłoszenia: od 20 marca do 14 kwietnia 2023r. Pobierz kartę zgłoszenia. Do karty zgłoszenia prosimy o załączenie nagrania występu.

IV. Zasady:
– przegląd obejmuje wszelkie dokonania młodych twórców w dziedzinie teatru,
– jury oceniać będzie: dobór repertuaru, interpretację, kulturę słowa, wykorzystanie scenografii, muzyki i ruchu scenicznego,
– czas prezentacji: maksymalnie do 30 min,
– czas montażu scenografii: maksymalnie 10 min,
– wymienione ograniczenia czasowe będą ściśle przestrzegane,
– organizatorzy zapewniają zaciemnienie sali, oświetlenie, nagłośnienie, miejsce do prezentacji o wymiarach: szer. 8 m x głęb. 6 m.

V. Przebieg:
Zgłoszenie do przeglądu następuje po wypełnieniu i przesłaniu karty zgłoszenia. Prezentacje zespołów zostaną ogłoszone w najszybszym możliwym terminie i każdy zostanie powiadomiony odpowiednio wcześniej. Realizację przesłuchań w siedzibie przewidujemy w terminie 20 kwietnia 2023 r. Ogłoszenie wyników przewidujemy na dzień 28 kwietnia 2023 r. W przypadku dużej liczby zgłoszeń Organizator może przesunąć przesłuchania na inny termin.
Oceną prezentacji zajmie się powołane Jury.

VI. Koordynatorzy Przeglądu Małych Form Teatralnych:
Zespół Edukacji Kulturalnej
Tel: 22 843 88 81 wew. 205
e-mail: edukacja@dkkadr.waw.pl

Kierownik Działu Programowego – Michał Adelt-Jóźwiak
e-mail: m.adelt-jozwiak@dkkadr.waw.pl

Uwaga:
W sytuacji zmiany obostrzeń epidemicznych, przesłuchania i prezentacje będą mogły odbyć się w formie online.
Podpisanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

Słownik/Informacja:
• w rozumieniu niniejszego regulaminu szkołą jest – szkoła publiczna, szkoła niepubliczna, szkoła prywatna, szkoła społeczna – mająca swoją siedzibę na terenie dzielnicy Mokotów,
• w rozumieniu niniejszego regulaminu szkołą nie są: instytucje kultury, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa oraz szkoły artystyczne prywatne i publiczne.

*Placówka Oświatowa – są to: Ognisko Pracy Pozaszkolnej oraz Ogród Jordanowski. (z wyłączeniem Młodzieżowego Domu Kultury, który jest jednym z organizatorów).

Załączniki:
1. Karta zgłoszenia
2. Regulamin