Magdalena Kott

Magister sztuki, muzyk, pedagog. Absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach. Pracowała jako dyrygent z chórami i zespołami dziecięcymi, była nauczycielem śpiewu w Reprezentacyjnym Zespole Artystycznym ZHP “Gawęda”, współpracowała ze stołecznym Teatrem Lalka. Zajmuje się tworzeniem układów fortepianowych wybranych utworów literatury muzycznej, kompozycją piosenek dziecięcych, harmonizacją i akompaniamentem. Jest współautorką zbioru utworów “Fortepian i keyboard”, wydanego przez wydawnictwo Arystoteles oraz redaktorem muzycznym śpiewnika Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego ZHP “Gawęda” – “Piosenki 40 lat”, wydanego przez Harcerskie Biuro Wydawnicze “Horyzonty”. Od 20 lat jest związana z Domem Kultury KADR, gdzie prowadzi zajęcia w Pracowni muzycznej PIANO-FORTE.
Za osiągnięcia w pracy dydaktycznej oraz wychowawczej otrzymała nagrodę Kuratora Oświaty.