Zapisy

Kulinarne matpotyczki

Matematyka w praktyce i jakby przy okazji. Gotowanie na ekranie razem z dziećmi jest okazją do świetnej zabawy i pretekstem do realizacji wielu zagadnień matematycznych. W sytuacjach praktycznych utrwalamy pojęcia zawarte w podstawie programowej dla klas 1-4, wcielając w życie powiedzenie: “matematyka jest wszędzie”! 
Nasze zajęcia to nie webinar ani wykład. Prowadzimy interaktywne spotkania on-line, na których dzieci widzą prowadzącego, rozmawiają z nim.
Umiejętności i wiedza zdobyta podczas zajęć:

• większa samodzielność i pewność siebie w kuchni;
• utrwalamy jednostki wagi (kg, dag, g), przeliczanie jednostek, proste
obliczenia;
• przeliczamy jednostki miary (m, cm), wykonujemy proste obliczenia;
• utrwalamy płaskie i przestrzenne figury geometryczne (geometria i stereometria), własności figur, kąty;
• liczymy  dziesiątkami;
• liczby parzyste i nieparzyste;
• przypominamy sobie ułamki;
• wykonujemy działania w pamięci: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie;
• szacujemy.

PROGRAM KURSU (poziom 1):
• Jogurtowe parfait 
• Muffinki 
• Batonik energetyczny 
• Chatka Puchatka

Grupa wiekowa: 7-10 lat
Długość zajęć: 60 min
Ilość zajęć: 1 kurs = 4 zajęcia
Cena: 1 zajęcia 60 min = 15 zł; grupa startuje od 5 osób. 
4 zajęcia = 40 zł