Krzysztof Ćwiertniewski

Absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom obronił z wyróżnieniem w 2012 r. W 2018 r. uzyskał stopień doktora sztuki na Wydziale Grafiki macierzystej uczelni. W 2019 r. nominowany do prestiżowej Nagrody im. Cypriana K. Norwida w kategorii sztuki plastyczne. Laureat ponad 30 nagród i wyróżnień w konkursach oraz na festiwalach krajowych i międzynarodowych. Wykładowca akademicki na Wydziale Grafiki Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. Od prawie 10 lat prowadzi pracownię animacji i multimediów. Jego dyplomanci uczestniczą w festiwalach o randze międzynarodowej.