Konkurs teatralny ? Festiwal Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Mokotowa

Dom Kultury Kadr zaprasza grupy teatralne ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych do udziału w konkursie teatralnym organizowanym w ramach XIII Festiwalu Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Mokotowa.

Konkurs jest adresowany do uczniów wszystkich typów szkół, dotyczy prezentacji małych form teatralnych i odbywa się w 3 grupach wiekowych:
– grupa I ? uczniowie szkół podstawowych
– grupa II ? uczniowie gimnazjum
– grupa III ? uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

Prezentacje będą się odbywały w terminach:
– grupa I (szkoły podstawowe) ? w dniu 16 marca 2017 r. (czwartek) o godz. 9.30
– grupa II i III (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne) ? w dniu 17 marca 2017 r. (piątek) o godz. 9.30

Jury oceniać będzie: dobór repertuaru, interpretację, kulturę słowa, wykorzystanie scenografii, muzyki i ruchu scenicznego. Ogłoszenie wyników konkursu teatralnego i wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Domu Kultury Kadr 28 marca 2017 (wtorek) o godz. 11.00.

Zgłoszenia do konkursu teatralnego wraz z poprawnie wypełnioną i podpisaną kartą uczestnictwa
(pobierz plik) można przekazać do 3 marca 2017 r.:
– osobiście ? w godz. 9.00?18.00 w recepcji i Dziale Programowym Domu Kultury Kadr (ul. Gotarda 16, 02-683 Warszawa)
– mailowo ? pod adresem k.kaczmarek@dkkadr.waw.pl

Informacji o konkursie udziela:
Katarzyna Kaczmarek
tel. 22 8438881
k.kaczmarek@dkkadr.waw.pl

XIII Festiwal Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Mokotowa

Festiwal jest adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz ich opiekunów z placówek oświaty z Dzielnicy Mokotów. Tradycja tego dorocznego święta mokotowskiej kultury sięga 2004 roku. Festiwal realizowany jest przez zespół składający się z pracowników wszystkich domów kultury na Mokotowie oraz Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Łazarskiego; w tym roku przy organizacji pomagają także pracownicy przedszkoli nr 145, 139 i 344.

Celem przeglądu jest rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości oraz aktywności artystycznej dzieci i młodzieży, propagowanie wiedzy o sztuce literackiej, teatralnej, muzycznej, tanecznej, plastycznej oraz fotograficznej wśród młodego pokolenia. Od 2 marca do 11 kwietnia 2017 r. odbędzie się XIII Festiwal Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Mokotowa.

 

Pobierz regulamin
Kalendarz_prezentacji_konkursowych