rezerwacja miejsc

Klub Świadomego Widza

wstęp wolny, rezerwacja miejsc online lub telefonicznie
sala: Powiększenie, 301, III piętro

Warsztaty prowadzone przez członkinie TERAZ POLIŻ przybliżające teatr niezależny, pokazujące uczestnikom źródła inspiracji, ujawniające metody pracy i dające narzędzia krytyczne do rozszyfrowywania tego co na scenie.
Teatr niezależny to teatr ważnego przekazu, to poszukiwanie prawdy, to inne, niehierarchiczne lub mniej hierarchiczne systemy pracy, to kolektywność, to próba szczerości.

Cztery spotkania Klubu Świadomego Widza poświęcone kolejno: muzyce, improwizacji, pracy nad tekstem i interdyscyplinarności, mają za zadanie przybliżyć widzom współczesny teatralny off, ale też pokazać im jak go robić, z czego się wziął i dokąd może zmierzać. Warsztatowicze i warsztatowiczki dostaną od TERAZ POLIŻ kilka ciekawych zadań i narzędzi, które mają umożliwić wejście w proces bycia niezależnym artystą. Będą mogli obejrzeć też fragmenty ciekawych naszym zdaniem spektakli, happeningów, performansów. Nie będziemy występować, nie pracujemy na efekt i oklaski ? spróbujemy wspólnie wejść w proces, który uczestnicy i uczestniczki mogą ponieść dalej lub potraktować jako rodzaj spędzenia wolnego czasu czy inspirację w swojej dalszej, codziennej pracy.
Do zobaczenia.

?córy warszawskie #dziwystołeczne? to słuchowiska, spektakle, wykłady i warsztaty. Celem projektu jest przybliżenie widzom zapomnianej lub nieodkrytej sztuki kobiecej oraz teatru niezależnego. Dzięki słuchowiskom powstałym na podstawie tekstów polskich autorek pierwszej połowy XX wieku TERAZ POLIŻ odkryje przed słuchaczami nieznany rozdział historii polskiej literatury. Pięciu premierom, realizowanym w nowatorskiej formie ?silent theatre?, towarzyszyć będą wykłady badaczek z zespołu HyPaTia ? Kobieca Historia Teatru Polskiego.

TERAZ POLIŻ
Grupa Artystyczna TERAZ POLIŻ to jedyny profesjonalny kobiecy teatr w Polsce. Produkuje i prezentuje spektakle teatralne, happeningi, performance, otwarte czytania performatywne, koncerty, organizuje warsztaty teatralne i dyskusje. Od 2015 roku realizuje także projekty badawcze mające na celu przywracanie pamięci o nieznanych i zapomnianych kobietach, które znacząco wpłynęły na obecny kształt sztuki i rzeczywistości społecznej.
www.terazpoliz.com.pl/corywarszawskie

Projekt współfinansowany jest przez m.st. Warszawa