Klaudia Waryszak-Lubaś

Absolwentka Tekstów Kultury i Animacji Sieci na KUL. Trenerka antydyskryminacyjna, certyfikowana Edukatorka Praw Człowieka Pierwszego Stopnia Amnesty International. Absolwentka Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. Członkini Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP- KLATKA. Prowadzi warsztaty dotyczące komunikacji i asertywności, przeciwdziałania dyskryminacji, zrównoważonego aktywizmu czy organizowania akcji społecznych. Pracuje zarówno z dziećmi jak i z osobami starszymi. W swoich działaniach kieruje się partnerstwem i dialogiem oraz poszanowaniem strefy komfortu innych osób. Interesuje się inicjatywami oddolnymi, zrównoważonym aktywizmem, dramą oraz fotografią nocną. Lubi zbierać historię i herstorię mówioną.