rezerwacja miejsc

Kino Tańca/Bobbi Jene

?Bobbi Jene?, reż. Elwira Lind, 2017, DK, SE | 95?
wstęp wolny, rezerwacja miejsc online

Kuratorka programu kwiecień-czerwiec 2018: Aleksandra Osowicz
Producentka: Marynia Fekecz

Nowy Program Kino Tańca to regularne prezentacje filmów związanych z tańcem. Podczas sześciu wieczorów od kwietnia do grudnia zaprezentowane zostaną m.in. filmy dokumentalne o tematyce tanecznej, filmy taneczne/videodance, rejestracje spektakli teatrów tańca, spektakle nowej choreografii, produkcje [screendance] nagrodzone na międzynarodowych festiwalach. Kuratorki Programu Kino Tańca 2018, Aleksandra Osowicz i Regina Lissowska-Postaremczak. oprócz ciekawych propozycji programowych przygotowały także spotkania z twórcami i ekspertami, warsztaty i konkursy w dziedzinie tańca i filmu.

Program Aleksandry Osowicz ?Ciało Mówi? to warsztaty łamiące dotychczasowe stereotypy w myśleniu o tym czym jest taniec oraz filmy, w których kino tańca łączy się z gatunkiem dokumentalnym. Codzienna rzeczywistość i kamera obserwacyjna płynnie łączą się z poezją ruchu.
W kwietniu poznamy historie Bobbi Jane, która po trwającej ponad dekadę udanej karierze w Batsheva Dance Company postanowiła wrócić do USA i zawalczyć o własną artystyczną niezależność. Film Bobi Jane to historia miłosna obrazująca dylematy i nieuchronne konsekwencje ambicji oraz kobiecą walkę o niepodległość.

?Oglądanie Bobbi Jane – może okazać się dla publiczności głęboko oczyszczającym przeżyciem?
-Matt Fagerholm, ROGERBERET.COM

Wybrane festiwale i nagrody: Tribeca Film Festival, Melbourne International Film Festival, Helsinki International Film Festival, Reykjavik International Film Festival, Budapest International Documentary Festival, London Film Festival.

Organizatorzy: Fundacja Artystyczna PERFORM / Fundacja Rozwoju Teatru ?NOWA FALA?
Projekt współfinansuje m. st. Warszawa