Kimba Frances Kerner: Temperamenty żywiołów

sala: Akapit
wstęp wolny

Amerykańska artystka urodziła się w Filadelfii, w 2008 r, ukończyła studia licencjackie w Parsons School of Design w Nowym Jorku na kierunku Design and Technology oraz 2011 studia magisterskie na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na wydziale Wzornictwa Przemysłowego.
W 2017 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie odkrywając swoje zainteresowanie grafiką warsztatową. Podczas studiów doktoranckich specjalizuje się w łączeniu ceramiki z grafiką. 
W swojej twórczości inspirując się mitologią i starożytnymi kulturami, kreuje własny, współczesny poetycko-filozoficzny obraz świata.  Jej grafiki i przyporządkowane im obiekty -postacie są odzwierciedleniem intymnych i wewnętrznych doznań. Zauważalna jest fascynacja Jungowską psychologią i jej zastosowaniami, oraz twórczością Josepha Campbella. Każdy projekt, podlega dogłębnej analizie na wielu płaszczyznach, sprawiając zakłopotanie w dociekaniu nad rzeczywistą ideą prac, co jest w istocie zamierzeniem artystki. Tej samej zależności można doszukać się w pozornej prostocie bajek, prawdziwe znaczenie pojawia się dopiero po gruntownym ich przestudiowaniu. Faktura i linie reprezentują fizyczny ślad  dzieł i są wyrazem jej empirycznej ekspresji.   
Prezentowany na wystawie cykl prac Temperamenty Żywiołów odzwierciedla cztery typy osobowości według teorii Hipokratesa. Zadanie zostało wykonane w technikach graficznych i ceramicznych. Linearna struktura graficzna, pojawiła się na elementach porcelanowych. Ceramiczna realizacja została oparta na koncepcji: czterech osobowości, żywiołów, temperamentów. Psychologiczny aspekt dzieła został wyrażony przez zróżnicowanie form i materii przedstawionych czterech symbolicznych postaci.
W swoim dorobku artystycznym ma 10 wystaw indywidualnych i kilkadziesiąt wystaw zbiorowych w różnych krajach.