Katarzyna Stefanowicz

Instruktorka tańca, choreografka, performerka. Absolwentka Choreografii i Teorii Tan?ca oraz Mie?dzyuczelnianej Specjalnos?ci Multimedialnej na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie, ponadto Akademii Praktyk Teatralnych Gardzienice. Oprócz działalności artystycznej, od ponad 10 lat prowadzi zajęcia i warsztaty z dziedziny teatru fizycznego, tańca, improwizacji oraz tańca z wachlarzami dla dorosłych, dzieci i młodzieży, współpracując z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami kultury.