Kamila Janaszek-Hańska

Jest absolwentką kulturoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła także Podyplomowe Studia – Zarządzanie dla twórców, artystów i animatorów kultury na Uniwersytecie Warszawskim. Jest absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia nr 1 w Warszawie.
Od 2000 roku współpracuje z Teatrem Kontrapunkt, gdzie występuje oraz reżyseruje. W jego ramach współprowadziła także warsztaty teatralne. Współpracowała z dziećmi i młodzieżą w klubie dziecięco-młodzieżowym prowadzonym przez Stowarzyszenie Aktywacja, czego efektem było przedstawienie muzyczne „ziomStory”.
Prowadzi zajęcia teatralne dla dzieci, młodzieży i seniorów.
Jest w trakcie studiów logopedycznych.
Prywatnie jest mamą dwóch synów.