Udostępnianie informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198).
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przesłać lub złożyć w siedzibie:
Domu Kultury  ?Kadr? w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
ul. Gotarda 16
02-683 Warszawa
w godzinach 8.00 – 20.00.
Zgodnie z ww. ustawą: Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona – jest
udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku.

 


Autor wpisu:Janusz Kaczmarczyk
Opublikowano: 27 wrz 2013 o 13:45