Pracownicy

Zbigniew Darda Dyrektor Domu Kultury Kadr z.darda@dkkadr.waw.pl

DZIAŁ FINANSOWO – KSIĘGOWY

Alicja Cirmirakis Główna księgowa finanse@dkkadr.waw.pl

Konrad Machrowicz Księgowy k.machrowicz@dkkadr.waw.pl

Aleksandra Łoskot Pomoc księgowa a.loskot@dkkadr.waw.pl

Julita Lipińska Recepcjonistka recepcja@dkkadr.waw.pl

Justyna Gąsiorowska Recepcjonistka recepcja@dkkadr.waw.pl

DZIAŁ PROGRAMOWY

Kornelia Ciołek Kierownik działu programowego, tel. 787 071 851 k.ciolek@dkkadr.waw.pl

Zespół komunikacji i promocji, tel. kom. 787 086 382

Adam Domagała Specjalista ds. promocji a.domagala@dkkadr.waw.pl

Katarzyna Widźgowska Specjalistka ds. promocji k.widzgowska@dkkadr.waw.pl

Agnieszka Kuźma Specjalistka ds. PR promocja@dkkadr.waw.pl

Aleksandra Wiegandt-Chylińska Specjalistka ds. marketingu, tel. kom. 787 086 398 a.chylinska@dkkadr.waw.plmarketing@dkkadr.waw.pl

Zespół repertuaru, tel. kom. 787 086 385

Łukasz Kruhlik Specjalista ds. programowych l.kruhlik@dkkadr.waw.pl

Arkadiusz Hapka Specjalista ds. programowych a.hapka@dkkadr.waw.pl

Zespół projektów społeczno-kulturalnych, tel. kom. 787 086 401

Daniel Szatkowski Specjalista ds. przestrzeni młodzieżowej, współpraca z harcerzami, organizacjami pozarządowymi, formalnymi i nieformalnymi grupami młodzieżowymi d.szatkowski@dkkadr.waw.pl

Maria Kuczyńska Specjalistka ds. projektów społeczno-kulturalnych, opiekunka Akumulatora, współpraca z organizacjami pozarządowymi, grupami formalnymi i nieformalnymi, mieszkańcami m.kuczynska@dkkadr.waw.pl

Mariusz Grabarski Specjalista ds. projektów społeczno-kulturalnych, opiekun Akumulatora, współpraca z organizacjami pozarządowymi, grupami formalnymi i nieformalnymi, mieszkańcami m.grabarski@dkkadr.waw.pl

Zespół edukacji kulturalnej, tel. kom. 787 086 392

Katarzyna Cieślak Specjalistka ds. edukacji kulturalnej k.cieslak@dkkadr.waw.pl

Sylwia Mochól Specjalistka ds. edukacji kulturalnej s.mochol@dkkadr.waw.pl

Instruktorzy:

Anna Sobol Instruktorka plastyki

Marek Żurawski Instruktor muzyki

Magdalena Kott Instruktorka muzyki

Ewa Skalska Lektor języka niemieckiego

DZIAŁ ADMINISTRACYJNY

Wioletta Grzyb Kierownik działu administracyjnego w.grzyb@dkkadr.waw.pl

Izabella Runowska Główna specjalistka wspolpraca@dkkadr.waw.pl

Andrzej Kwiatkowski Pracownik ds. obsługi technicznej działalności programowej

Tomasz Kowalski Pracownik ds. obsługi technicznej działalności programowej i logistyki

Mirosław Fronczyk Specjalista ds. obsługi technicznej budynku

Jarosław Birek Pracownik ds. obsługi technicznej budynku

Piotr Adamczyk Administrator Systemów Informatycznych (ASI) administrator@dkkadr.waw.pl p.adamczyk@dkkadr.waw.pl

Wioletta Adamczyk Specjalistka ? koordynator ds. obsługi IT w.adamczyk@dkkadr.waw.pl

ZESPÓŁ SCENY

Janusz Kaczmarczyk Specjalista Koordynator Zespołu obsługi technicznej działalności programowej j.kaczmarczyk@dkkadr.waw.pl

Michał Fedec Specjalista ds. realizacji dźwięku i oświetlenia

Robert Romanowski Specjalista ds. realizacji dźwięku i oświetlenia