PRZETARG NIEOGRANICZONY: dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania na potrzeby Domu Kultury “KADR” w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy przy ul. Gintrowskiego 32 w Warszawie

1 – SIWZ
2 – Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
3 – Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
4 – Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
5 – Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
6 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie o grupie kapitałowej
7 – Załącznik nr 6 – Wykaz dostaw wykonanych
8 – Załącznik nr 7 – Wzór umowy
9 – Załącznik nr 8 – Oświadczenie o wypełnieniu obowiązków RODO
10 – Załącznik nr 9 – Klauzula informacyjna
11 – UWAGA! Zmiana SIWZ -  zmiana terminu składania ofert
12 – Protokół z otwarcia ofert
13 – Zawiadomienie o uniewaznieniu postepowania – czesc 1,2,3,5,6
14 – Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – czesc 4

 

Dokument opublikował: Janusz Kaczmarczyk 21 listopada 2018 22:57