Wykaz rejestrów prowadzonych w Domu Kultury “KADR”

Rejestr zamówień publicznych do 30tyś euro
Baza umów z podmiotami zewnętrznymi (w tym CRU)
Baza akt osobowych pracowników
Baza skarg i wniosków
Rejestr adresów email (deklaracje)
Rejestr adresów email (newsletter)
Baza korespondencji papierowej
Baza korespondencji email
Rejestr uczestników zajęć stałych
Rejestr uczestników zajęć eventowych
Rejestr uczestników konkursów (w tym karty zgłoszeniowe)
Rejestr uczestników projektów
Dzienniki zajęć
Rejestr ryzyka
Rejestr korespondencji
Wypis z rejestru instytucji kultury