Joanna Wiktoria Kania

Absolwentka ASP w Warszawie. Studiowała na Wydziale Konserwacji i Malarstwa oraz na Wydziale Malarstwa, na którym obroniła dyplom w 2009 r. W 2008 r. studiowała na ASP w Carrarze (Accademia di Belle Arti di Carrara) w ramach stypendium Erasmus. W 2013 r. otrzymała Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego w Międzynarodowym triennale Miniatury Tkackiej w Gdyni. Po ukończeniu studiów prowadziła własną firmę i brała udział w wielu ważnych projektach konserwatorskich głównie zajmując się konserwacją malarstwa, m.in. w 2014 r. pracowała przy rekonstrukcji i konserwacji warstwy malarskiej, zachowanych malowideł na ścianach Starej Pomarańczarni w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Uczestniczyła w misjach archeologiczno-konserwatorskich w Egipcie (w latach 2017- 2019). W okresie od 2016-2017 r. pracowała w Londynie jako asystent scenografa do sztuk teatralnych. W tym samym czasie w Londynie była opiekunem osób starszych, głównie artystów, co przyniosło inspirację do pracy z ludźmi poprzez sztukę (2015-2017). Od 2019 r. prowadzi z sukcesem działalność z zakresu edukacji artystycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych jako instruktor grupowych i indywidualnych warsztatów plastycznych. Zajmuje się pracą artystyczną, malarstwem, grafiką komputerową oraz tkaniną artystyczną. Uczestniczyła w wielu wystawach w kraju i za granicą.