Zapisz się i zapłać

Język niemiecki

wtorek
godz. 14.00-16.00
godz.17.00-20.00
czwartek
godz. 14.00-20.00
instruktorka: Ewa Skalska
opłata: 55 zł/45 min – 1 os., 35 zł/45 min – 2 os., 140 zł/mies. – zajęcia grupowe
sala: Babel, 204, II piętro

Zapisy na zajęcia po wcześniejszym kontakcie z instruktorem P. Ewą Skalską pod nr tel.: 605 859 277

Program nauczania obejmuje wszystkie poziomy zaawansowania oraz przygotowanie do egzaminów. O przynależności do określonej grupy decyduje lektor na podstawie rozmowy. Uczniowie zdobędą umiejętność posługiwania się zasobem słownictwa i struktur gramatycznych, które umożliwią im zainicjowanie i podtrzymanie prostej rozmowy na tematy codzienne, napisanie nieskomplikowanego tekstu, rozumienie podstawowych napisów, szyldów i prostych informacji, rozpoznanie typu tekstu oraz wyszukanie w nim interesujących go informacji.
Uczeń będzie potrafił praktycznie stosować zasady fonetyczne, co zapewni zrozumiałość jego wypowiedzi. Będzie znał określone programem struktury leksykalne i gramatyczne. Na zajęciach uczniowie poznają piosenki, rymowanki, wiersze, które pomogą mu opanować prawidłową wymowę i intonację.

Podział na grupy:
wtorek:
14-15 zajęcia indywidualne
15-16 zajęcia indywidualne
17-18 zajęcia indywidualne
18-19 zajęcia indywidualne lub grupowe
19-20 zajęcia indywidualne
czwartek:
14-15 zajęcia indywidualne
15-16 zajęcia grupowe (dla dzieci w wieku 11-15 lat)
16-17 zajęcia indywidualne
17-18 zajęcia indywidualne lub grupowe dla dorosłych
18-19 zajęcia indywidualne
19-20 zajęcia indywidualne

Grupa uczestników zajęć z jeżyka niemieckiego wczytująca się w tekst