Język niemiecki

wtorek
godz. 14.00-16.00, 17.00-20.00
czwartek
godz. 14.00-20.00
instruktorka: Ewa Skalska
opłata: 55 zł/45 minut – indywidualne zajęcia, 35 zł/45 minut – 2 osoby, 140 zł/mies. – zajęcia grupowe

Zajęcia z języka niemieckiego w związku z aktualną sytuacją epidemiczną będą odbywały się w trybie online.
Zajęcia odbędą się za pośrednictwem komunikatorów internetowych oraz serwisów konferencyjnych (Teams, itp).
Zapraszamy stałych uczestników na zajęcia we wtorki i czwartki, od godz. 14.00
Za pośrednictwem poczty e-mail otrzymają Państwo link z dostępem do pokoju zajęć.
Więcej informacji u instruktorki pod adresem: e.skalska@dkkadr.waw.pl

Program nauczania obejmuje wszystkie poziomy zaawansowania oraz przygotowanie do egzaminów. O przynależności do określonej grupy decyduje lektor na podstawie rozmowy. Uczniowie zdobędą umiejętność posługiwania się zasobem słownictwa i struktur gramatycznych, które umożliwią im zainicjowanie i podtrzymanie prostej rozmowy na tematy codzienne, napisanie nieskomplikowanego tekstu, rozumienie podstawowych napisów, szyldów i prostych informacji, rozpoznanie typu tekstu oraz wyszukanie w nim interesujących go informacji.
Uczeń będzie potrafił praktycznie stosować zasady fonetyczne, co zapewni zrozumiałość jego wypowiedzi. Będzie znał określone programem struktury leksykalne i gramatyczne. Na zajęciach uczniowie poznają piosenki, rymowanki, wiersze, które pomogą mu opanować prawidłową wymowę i intonację.Grupa uczestników zajęć z jeżyka niemieckiego wczytująca się w tekst