Język niemiecki

Zajęcia “Język niemiecki” w związku z obecną sytuacją epidemiczną będą odbywały się w trybie online.
Zajęcia odbędą się za pośrednictwem komunikatorów internetowych oraz serwisów konferencyjnych (Skype, Zoom, WebEx).
Zapraszamy stałych uczestników na zajęcia online od 31 marca, wtorek w godz. 14.00-16.00 i 17.00-20.00 oraz czwartek w godz. 14.00-20.00

wtorek
godz. 14.00-16.00 i 17.00-20.00
czwartek
godz. 14.00-20.00
instruktorka: Ewa Skalska
opłata: 55 zł/45 min – 1 os., 35 zł/45 min – 2 os., 140 zł/mies.

Program nauczania obejmuje wszystkie poziomy zaawansowania oraz przygotowanie do egzaminów. O przynależności do określonej grupy decyduje lektor na podstawie rozmowy. Uczniowie zdobędą umiejętność posługiwania się zasobem słownictwa i struktur gramatycznych, które umożliwią im zainicjowanie i podtrzymanie prostej rozmowy na tematy codzienne, napisanie nieskomplikowanego tekstu, rozumienie podstawowych napisów, szyldów i prostych informacji, rozpoznanie typu tekstu oraz wyszukanie w nim interesujących go informacji.
Uczeń będzie potrafił praktycznie stosować zasady fonetyczne, co zapewni zrozumiałość jego wypowiedzi. Będzie znał określone programem struktury leksykalne i gramatyczne. Na zajęciach uczniowie poznają piosenki, rymowanki, wiersze, które pomogą mu opanować prawidłową wymowę i intonację.
Zapisy na zajęcia po wcześniejszym kontakcie z instruktorem P. Ewą Skalską pod nr tel.: 605 859 277