Zapisz się i zapłać

Język angielski

środa
godz. 16.30-17.15 (dzieci i młodzież, 10-12 lat)
godz. 17.30-18.30 (dorośli)
piątek
godz. 16.30-17.15 (dzieci i młodzież 10-12 lat)
godz. 17.30-18.15 (dzieci i młodzież 10-12 lat)
instruktorka: Iwona Wawer
opłata: 150 zł/mies. – 1 x tyg. (grupa 10-12 lat/45 minut), 230 zł/mies. – 1 x tyg. (dorośli/60 minut), 300 zł/mies. – 2 x tyg. (grupa 10-12 lat/45 minut), zajęcia próbne: 50 zł
sala: Babel, 204, II piętro

Zajęcia ruszą w październiku!

Popularność nauczania języka angielskiego na całym świecie utrzymuje się nieprzerwanie od początku XX wieku, a język angielski jako lingua franca wpisuje się w globalny obraz współczesnej rzeczywistości. Nauczanie tego języka oznacza to stworzenie warunków do rozwoju całej gamy nowych kompetencji dotyczących zarówno rozwoju osobowości, jak i wiedzy ogólnej. Budowanie fundamentów wykształcenia to kształtowanie postaw (attitude), zdobywanie wiedzy (knowledge) oraz rozwijanie umiejętności praktycznych (skills). Zatem ważne jest, aby na każdym etapie edukacyjnym zdobywanie nowej wiedzy było skorelowane z rozszerzaniem umiejętności jej praktycznego zastosowania oraz żeby było oparte na wszechstronnym, harmonijnym rozwoju osobowości każdego ucznia.

Materiały do zajęć zapewnia prowadząca.