Jan Piotrowski

Student Dyrygentury Chóralnej na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Miłośnik zarówno muzyki klasycznej jak i rozrywkowej piszący własne utwory. Poza dyrygenturą jego pasją jest produkcja muzyczna. W pracy z zespołem najważniejsze jest dla niego by każdy uczestnik czuł radość ze wspólnego tworzenia muzyki.