Zapisz się i zapłać

Jak zostać Youtuberem?

sobota
godz. 10.45-12.45 (7-16 lat)
instruktor: Michał Wolniak
opłata: 200 zł/mies.
sala: Matrix, 112, I piętro, Powiększenie, 301, III piętro

https://www.facebook.com/485451355305280/videos/328696038334350

Program
• jak vlogować i skutecznie promować swoją twórczość w Internecie,
• tworzenie obrazu statycznego i ruchomego – kompozycja, kolor, plany filmowe i ich znaczenie ruch kamery, osie montażowe, analiza wizualna filmów,
• kamera/aparat/telefon – jak i co kręcić?
• montaż,
• aktorstwo i praca z aktorem,
• praca na planie,
• film dokumentalny,
• film fabularny,
• publikacja i promocja,
• praca nad wizerunkiem, autoprezentacja,
• praca nad rolą,
• praca nad dykcją,
• rozwijanie wyobraźni, kreatywności.

ZADANIA PRAKTYCZNE:
– Celtix  (pisanie scenariuszy),
– OBS  (program pozwalający nagrywać pulpit, obraz z kamery internetowej),
– Lightworks (program montażowy),
– Audacity (rejestracja dźwięku), – Zadania i ćwiczenia dot. poszczególnych zagadnień teoretycznych, – Realizacja filmu końcowego za pomocą dostępnych środków.