JAK? ? Ja Animator Kultury

Projekt JAK? ? Ja Animator Kultury to międzynarodowe spotkania młodzieży z Domu Kultury Kadr w Warszawie oraz Centrum Dzieci i Młodzieży w Vilkaviskis, które odbyło się w Olecku ? miejscu wielu działań międzykulturowych na styku kultury polskiej i litewskiej.

Celem spotkania było nabycie przez uczestników projektu kompetencji, które zwiększają ich aktywność społeczną, pozwalają kreować rzeczywistość otaczającą młodzież, zrozumieć różnice kulturowe, jakie istnieją między partnerami projektu.

Projekt JAK? ? Ja Animator Kultury jest odpowiedzią na potrzebę zdobycia przez młodzież narzędzi umożliwiających wyrażanie swoich poglądów i potrzeb w zrozumiałym dla otoczenia języku. Jest to również próba konfrontacji dotychczasowych doświadczeń międzynarodowej grupy w realizacji własnych przedsięwzięć. Uczono się metod, interesujących modeli działania, które umożliwiło realizacji wartościowych projektów przygotowanych przez młodzież.

Temat projektu: Moja aktywność w środowisku lokalnym, jako platforma rozwoju osobistego, realizowaliśmy poprzez dyskusje, gry symulacyjne, warsztaty artystyczne z takich dziedzinach jak teatr, taniec, fotografia, film.

Całość działań projektowych zakończona została happeningiem, będącym artystyczną syntezą tematów poruszanych podczas dyskusji oraz warsztatów przełożonych na język sztuki. Efektem projektu stały się kompetencje, jakie wzmocniono za sprawą wymiany międzynarodowej, które następnie wykorzystano w środowiskach lokalnych.

 

Projekt dofinansowany z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży,

Czas trwania projektu 04.05.2014-28.07.2014,

Czas trwania wymiany młodzieży 22.06-28.06.2014,

Miejsce: Olecko,

Zapraszamy do odwiedzenia naszego Fanpage.