Odwołane! Innego końca świata nie będzie

Inspiracją dla organizatorów jest cytat z wiersza Czesława Miłosza ?Piosenka o końcu świata?, którego znaczenie pozostaje aktualne na tle teraźniejszych napięć społeczno-politycznych oraz klęsk żywiołowych. Motyw główny wystawy i jego pierwotny przekaz nie narzucają jednak treści, pozostawiając Twórcy pole do interpretacji.  Organizatorzy zachęcali Autorów do głębokiej refleksji oraz oryginalnego spojrzenia na rzeczywistość. Efektem są prace, które w sposób kreatywny podejmują temat osobiście rozumianego ?końca świata?. Na wernisażu goście będą mogli podziwiać nie tylko zdjęcia, ale również instalacje artystyczne, będące połączeniem filmu i fotografii. Stanowi to swego rodzaju novum w działalności Klubu, którego rezultatu ciekawi są sami organizatorzy wystawy.