I TAKI I OWAKI

Festiwal
Pod Honorowym Patronatem Burmistrza Dzielnicy Mokotów

Przed nami piąta edycja Warszawskiego Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży
I TAKI I OWAKI pod Honorowym Patronatem Burmistrza Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy!

Celem festiwalu jest prezentacja dorobku amatorskich teatrów dziecięcych i młodzieżowych działających na terenie Warszawy, inspirowanie do poszukiwań nowych form pracy artystycznej i wychowawczej w zespole oraz promocja twórczości teatralnej dzieci i młodzieży.

Organizator konkursu:
Dom Kultury “KADR” w Dzielnicy Mokotów m.st Warszawy ul. Gintrowskiego 32, 02-697 Warszawa

Odbiorcy:
Uczniowie warszawskich instytucji w podziale na grupy wiekowe: przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe

Zgłoszenia:
Termin zgłoszenia: 18 marca ? pobierz kartę

Zasady:
? Spektakle będzie oceniać profesjonalne jury powołane przez organizatorów.
? Czas prezentacji: maksymalnie 40 min.
? Czas montażu scenografii: maksymalnie 15 min.
? Wymienione ograniczenia czasowe będą ściśle przestrzegane.
? Organizatorzy zapewniają zaciemnienie sali, oświetlenie, nagłośnienie, miejsce do prezentacji o wymiarach: szer. 9 m x głęb. 8m.
? Organizatorzy nie zapewniają scenografii podczas prezentacji.

Przebieg:
Prezentacje zespołów:
8 kwietnia 2019 r., godz. 9.30 – kategoria wiekowa: szkoły podstawowe
9 kwietnia 2019 r., godz. 9.30 – kategoria wiekowa: przedszkola, szkoły ponadpodstawowe

Organizator ma prawo do zmiany prezentacji terminu w poszczególnych grupach wiekowych przy uprzednim poinformowaniu poszczególnych grup teatralnych.

Zgłoszenia proszę kierować na adres: konkurs@dkkadr.waw.pl

Koordynator Festiwalu:
Aleksandra Wiegandt-Chylińska
Tel. 22 843 88 81, wew.205
a.chylinska@dkkadr.waw.pl

I TAKI I OWAKI 2019 Regulamin