Harmony

Jednym z głównych elementów utworu muzycznego (obok rytmu i melodii) jest harmonia, której istotą jest łączenie dźwięków w akordy. Mimo, że każdy z dźwięków jest inny to w połączeniu tworzą spójne dzieła muzyczne. Celem projektu „Harmony” jest włączenie społeczne młodych muzykujących uchodźców i uchodźczyń z Białorusi i Ukrainy poprzez stworzenie bezpiecznej przestrzeni, przełamywanie uprzedzeń, barier międzykulturowych.

Inicjatorki_rzy z Laboratorium Dźwięku: Karolina Kos, Sabina Matulka, Beata Dronka, Michał Cieślak i Antek Żmiejewski chcą stworzyć zespół działający w oparciu o zasady szacunku i tolerancji, którego siła wynikałaby z jego różnorodności.

W ramach projektu odbędą się warsztaty międzykulturowe i antydyskryminacyjne, aby dać solidne podstawy do współpracy z osobami z mniejszymi szansami. Działania projektowe obejmą także budowanie zespołu, prace nad repertuarem oraz występy w miejscach, w których przebywają uchodźcy i uchodźczynie.

Relacje z działań projektowych: Facebook Laboratorium Dźwięku

Partnerzy: Białoruski Młodzieżowy Hub, Dom Ukraiński w Warszawie

Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Korpusu Solidarności.