Gobelin Roku 2019

Już po raz czternasty Dom Kultury Kadr w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w konkursie „Gobelin roku”. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Pan Rafał Miastowski.
Tkactwo to wyjątkowa dziedzina rzemiosła artystycznego, posiadająca wielowiekową tradycję – od twórcy wymaga ogromnego kunsztu, precyzji oraz cierpliwości, a jedynym ograniczeniem jest tak naprawdę wyobraźnia.
Ideą konkursu jest przede wszystkim promowanie i popularyzacja tego zanikającego dziś dziedzictwa, ale zależy nam również na integracji i wymianie twórczej energii jego uczestników.
Liczymy, że podobnie jak od wielu lat, także i tym razem zgłoszone prace będą odznaczać się zarówno techniczną maestrią, jak i twórczą inwencją.

Wernisaż gobelinów odbędzie się 18 maja 2019r. (sobota), godz. 20.00 w ramach Nocy Muzeów. Gobeliny będą prezentowane w ramach wystawy: 18–31 maja 2019 r w Domu Kultury Kadr.

W wystawie konkursowej mogą uczestniczyć wszystkie osoby, które amatorsko zajmują się tkaniem gobelinów. Osoby zainteresowane uczestnictwem w konkursie proszone są dostarczyć (maksymalnie) 2 gobeliny o wymiarach nie większych niż 150 cm x 150 cm oraz wypełniona kartę zgłoszenia (pobierz kartę).
Gobeliny zgłoszone na ekspozycję nie mogą być wcześniej nagrodzone lub wyróżnione w konkursach organizowanych przez Dom Kultury Kadr. Spośród wszystkich dostarczonych prac jury wyłoni najlepsze prace, które zostaną nagrodzone (pobierz pełen regulamin konkursu).
Prosimy o dostarczenie gobelinów i karty zgłoszenia do Domu Kultury Kadr w dniach 13-15 maja.

Gobeliny będą prezentowane w ramach wystawy: 18-31 maja r. w Domu Kultury Kadr.
Natomiast uroczyste zakończenie wystawy, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w Domu Kultury Kadr w dniu 31 maja r. (piątek) o godz. 19.00.
W programie uroczystości rozstrzygnięcie konkursu, rozdanie nagród, wręczenie dyplomów.