Gobelin Roku 2017

Już po raz trzynasty Dom Kultury Kadr w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w konkursie ?Gobelin roku?.
Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Pan Bogdan Olesiński.

Celem wydarzenia jest popularyzacja wyjątkowej dziedziny, jaką jest tkactwo artystyczne; naszym zamierzeniem jest upowszechnianie tradycji tej misternej sztuki oraz integracja jej adeptów. Gobelin wymaga od swojego autora dokładności, precyzji, skrupulatności i konsekwencji, otwiera jednak przed nim także szeroką przestrzeń dla wyobraźni i eksperymentu. Liczymy, że podobnie jak od wielu lat, także i tym razem zgłoszone prace będą odznaczać się zarówno techniczną maestrią, jak i twórczą inwencją.

 

W wystawie konkursowej mogą uczestniczyć wszystkie osoby, które amatorsko zajmują się tkaniem gobelinów. Osoby zainteresowane uczestnictwem w konkursie proszone są dostarczyć (maksymalnie) 2 gobeliny o wymiarach nie większych niż 150 cm x 150 cm oraz wypełniona kartę zgłoszenia (pobierz kartę ). GOBELIN_ROKU_2017_karta_zgloszeniowa. Gobeliny zgłoszone na ekspozycję nie mogą być wcześniej nagrodzone lub wyróżnione w konkursach organizowanych przez Dom Kultury Kadr. Spośród wszystkich dostarczonych prac jury wyłoni najlepsze prace, które zostaną nagrodzone (pobierz pełen regulamin konkursu). GOBELIN_ROKU_2017_regulamin

Prosimy o dostarczenie gobelinów i karty zgłoszenia do Domu Kultury Kadr w dniu  30?31 marca 2017 r. w godzinach  8.00 ? 16.00.

Gobeliny będą prezentowane w ramach wystawy: 3?12 kwietnia 2017 r. w godz. 8.00?20.00.

Uroczyste zakończenie wystawy, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w Domu Kultury Kadr  w dniu  8 kwietnia 2017 r. (sobota) o godz. 16.00.

W programie uroczystości rozstrzygnięcie konkursu, rozdanie nagród, wręczenie dyplomów.

Kolorowy Gobelin