Gobelin roku 2017 ? gala finałowa

wstęp wolny

Uroczyste wręczenie nagród w konkursie, którego celem jest popularyzacja wyjątkowej dziedziny tkactwa artystycznego.

Już po raz trzynasty Dom Kultury Kadr w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w konkursie ?Gobelin roku?. Gobelin wymaga od swojego autora dokładności, precyzji, skrupulatności i konsekwencji, otwiera jednak przed nim także szeroką przestrzeń dla wyobraźni i eksperymentu. Liczymy, że podobnie jak od wielu lat, także i tym razem zgłoszone prace będą odznaczać się zarówno techniczną maestrią, jak i twórczą inwencją.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Pan Bogdan Olesiński.

Kolorowy Gobelin