Generator pomysłów w Domu Kultury Kadr

sala: Dom Sąsiedzki Akumulator

Chcesz coś zmienić w swojej okolicy? Masz pomysł, ale nie wiesz, jak go zrealizować? Przyjdź na otwarte, bezpłatne warsztaty ?Generator pomysłów? do służewieckiego Domu Sąsiedzkiego Akumulator, który działa w nowej siedzibie Domu Kultury KADR.
Masz okazję, żeby przekształcić swój pomysł w możliwy do realizacji projekt i dowiedzieć się, jak go sfinansować, wykorzystując miejskie narzędzia partycypacji. Część pomysłów będzie można zrealizować w Domu Sąsiedzkim Akumulator przy wsparciu gospodarzy tego miejsca. Możesz zabrać ze sobą sąsiadów, znajomych, współtwórców lub sojuszników pomysłu. Zapewniamy 3-godzinny, kreatywny trening umysłowy.
Na warsztaty zapraszamy do Akumulatora, przestrzeni spotkań, animacji i wspólnego tworzenia. Akumulator powstał, aby wzmacniać sąsiedzkie więzi, pobudzać sąsiadów do wspólnego działania, pomagać im w organizowaniu społeczności i braniu odpowiedzialność za swoje otoczenie. Chcemy, żeby warszawiacy mieli wpływ na to, co dzieje się w mieście, żeby jak najwięcej z nich włączało się w podejmowanie decyzji dotyczących ich najbliższej okolicy, by inicjowali działania i wydarzenia. Wierzymy, że mieszkańcy wiedzą najlepiej, co jest im potrzebne.
Warsztaty organizujemy w ramach współfinansowanego przez miasto projektu Warszawa Lokalnie, w ramach realizowanej przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę” Sieci animatorów warszawskich ?Stołeczni-Społeczni?.
Czekamy na Was w niedzielę 19 listopada o godzinie 15.00 w Domu Kultury Kadr, ul. Rzymowskiego 32
Generator pomysłów w Akumulatorze jest realizowany w partnerstwie z Domem Kultury KADR w ramach projektu ?Warszawa Lokalnie? współfinansowanego ze środków m.st. Warszawa.