Zapisz się i zapłać

Filmowy KADR

sobota
godz. 11.30-13.00 (dzieci 6-10 lat)
godz. 13.10-15.10 (dzieci, młodzież 11-17 lat)
instruktor: Maciej Jankowski
opłata: 230 zł/mies.
sala: Powiększenie, 301, III piętro

Szanowni Państwo
Serdecznie zapraszamy na pierwsze zajęcia 18 września
br. 

Zajęcia filmowe są skierowane do dzieci i młodzieży w różnym przedziale wiekowym, a to za sprawą nastawienia na indywidualny rozwój, każdego z nich. Zarówno dwunastolatek, jak i siedemnastolatek będą w równym stopniu czerpali przyjemność i pożytek z zajęć, ponieważ praktyczne ćwiczenia i zadania nie będą nastawione na efekt, a na proces, który odbywa się na różnych poziomach w zależności od wieku.

Chcielibyśmy otworzyć przed młodymi adeptami sztuki filmowej wrota do świata, w którym nie ma barier, rozwiązań gorszych, czy lepszych. Pokazać, że nie wszystko podlega ocenie w skali od jednego do sześciu. Film nie jest sprawdzianem, ani testem wielokrotnego wyboru, a przekazem myśli zawartych w obrazie, dźwięku i słowach. Chcąc przekazać dowolną ideę, możemy czerpać z worka z nieskończoną ilością środków wyrazu, a to, jakich użyjemy zależy od indywidualnej wrażliwości. Film jest, bowiem odkrywaniem siebie i umiejętnością patrzenia na innych.

Zajęcia mają być dla dzieci przyjemnością i ciekawą alternatywą, gdzie przez zabawę przyswajają wiedzę nie tylko z zakresu filmu, czy filmoznawstwa, ale wiedzę z wielu dyscyplin, ponieważ u zbiegu filmu łączą się ze sobą aspekty humanistyczne jak i techniczno-technologiczne. Jednak nie sama wiedza jest najważniejsza, a danie młodym ludziom możliwości wyrażania siebie, spotkania się z rówieśnikami i wspólny proces twórczy. Przy tej okazji dajemy im szansę na wykazanie się umiejętnościami planowania, samodyscypliny, cierpliwości, przewidywania i wdrażania swoich pomysłów w życie. Są to rzeczy uniwersalne, które przydają się nie tylko na planie filmowym, ale także w codziennym życiu.

Nie zabraknie prac praktycznych bazujących na pracy z kamerą, programem montażowym, czy aktorem. Jednak zanim to nastąpi, chcielibyśmy przejść obfitującą w ćwiczenia drogę, której elementy mają za zadanie uwydatnić pojedyncze składowe filmu, tak, aby praca nad filmem końcowym, była pracą świadomą.

Nie chodzi o to, aby nasi podopieczni zrobili od razu kapitalne, dojrzałe filmy, które będą pokazywane na festiwalach. Jeżeli zdecydują się dalej iść tą drogą, to przyjdzie na to czas. Ważne jest, aby czerpali satysfakcję z tego, co robią i przez zabawę otworzyli się na otaczający ich świat.

Dwugodzinne, cotygodniowe spotkania pozwalają na utrzymanie atencji uczestników na wysokim poziomie przyswajania, a cykliczność pozwala na ugruntowanie zdobytej wiedzy i przemyślenie tematów, które były wdrażane na wcześniejszych zajęciach.