Festiwal MAM to!

Festiwal MAM to! – w ramach, którego odbywa się przegląd Małych Form Teatralnych – jest wyjątkową szansą dla młodych artystów Mokotowa ze wszystkich typów szkół i przedszkoli oraz placówek oświatowych* na pochwalenie się swoimi artystycznymi talentami, pasjami i kreatywnością na profesjonalnych scenach dzielnicowych domów kultury.

W tym roku konkursy odbędą się w trybie ONLINE, a gala prezentująca wszystkich laureatów 1-szych miejsc odbędzie się 1 czerwca 2021 roku, w Dzień Dziecka. Tegoroczna odsłona Festiwalu będzie inna niż zwykle, jednak tak samo skupiona na poszukiwaniu mokotowskich talentów. Wykorzystując cyfrowe media, będzie można zaprezentować swoje umiejętności i przekazać je członkom jury.

Uwaga: W sytuacji zmiany obostrzeń epidemicznych, przesłuchania i prezentacje będą mogły odbyć się w siedzibach instytucji.

Pomimo sytuacji pandemicznej pozostajemy z Wami w kontakcie!

FB Festiwalu: https://www.facebook.com/mamtofestiwal

Regulamin:
I. Organizator konkursu:
Dom Kultury „Kadr” w Dzielnicy Mokotów m.st Warszawy ul. Rzymowskiego 32, 02-697 Warszawa

II. Odbiorcy:
Uczniowie wszystkich typów szkół w podziale na grupy wiekowe:
klasy szkoły podstawowej 1-4 -grupa I,
klasy szkoły podstawowej 5-8 – grupa II,
klasy szkoły ponadpodstawowej -grupa III

III. Zgłoszenia:
Termin zgłoszenia: 30 marca 2021r. Pobierz kartę zgłoszenia.

IV. Zasady:
– Przegląd obejmuje wszelkie dokonania młodych twórców w dziedzinie teatru.
– Jury oceniać będzie: dobór repertuaru, interpretację, kulturę słowa, wykorzystanie scenografii, muzyki i ruchu scenicznego.
– Czas prezentacji: maksymalnie 30 min.
– Czas montażu scenografii: maksymalnie 10 min.
– Wymienione ograniczenia czasowe będą ściśle przestrzegane.
– Organizatorzy zapewniają zaciemnienie sali, oświetlenie, nagłośnienie, miejsce do prezentacji o wymiarach: szer. 9 m x głęb. 8m.

V. Przebieg:
Prezentacje zespołów zostaną ogłoszone w najszybszym możliwym terminie i każdy zostanie powiadomiony odpowiednio wcześniej.
Karta zgłoszenia do pobrania na naszej stronie www.dkkadr.waw.pl w zakładce festiwale.


VI. Koordynatorzy Festiwalu Małych Form Teatralnych:

Aleksandra Łoskot
Tel: 22 843 88 81 wew. 205
e-mail: a.loskot@dkkadr.waw.pl

Kornelia Ciołek
e-mail: k.ciolek@dkkadr.waw.pl

Uwaga:
W sytuacji zmiany obostrzeń epidemicznych, przesłuchania i prezentacje będą mogły odbyć się w siedzibach instytucji.
Podpisanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem regulaminu konkursu.

Słownik/Informacja:
• W rozumieniu niniejszego regulaminu szkołą jest – szkoła publiczna, szkoła niepubliczna, szkoła prywatna, szkoła społeczna – mająca swoją siedzibę na terenie dzielnicy Mokotów
• W rozumieniu niniejszego regulaminu szkołą nie są: instytucje kultury, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa oraz szkoły artystyczne prywatne i publiczne.)

* Placówka Oświatowa – są to: Ognisko Pracy Pozaszkolnej oraz Ogród Jordanowski. (z wyłączeniem Młodzieżowego Domu Kultury, który jest jednym z organizatorów).

Koorowy plakat przedstawia trzy kolumny z których każda podzielona jest na kategorie: obraz, słowo, ruch i obraz. Pod każdą kategorią wypisane są konkursy organizowane przez domy kultury, biblioteki na Mokotowie. Koorowy plakat przedstawia trzy kolumny z których każda podzielona jest na kategorie: obraz, słowo, ruch i obraz. Pod każdą kategorią wypisane są konkursy organizowane przez domy kultury, biblioteki na Mokotowie.