Ewa Michałowicz

Absolwentka pedagogiki wczesnoszkolnej i animacji społeczno-kulturowej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Krakowskiej Szkoły Artystycznej na Wydziale Aktorskim, a także studentka pedagogiki kultury z animacją teatru dzieci i młodzieży.
Jej największą pasją jest aktorstwo i reżyseria. Swoje zainteresowanie teatrem wykazywała od najmłodszych lat.
Współpracowała ze Sceną Bez Dystansu, Staromiejskim Domem Kultury, Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej oraz Teatrem Impuls.
W 2016 roku ukończyła kurs aktorsko-artystyczny prowadzony przez Jakuba Kasprzaka ? lidera Teatru Alatyr. W latach 2016-2018 uczestniczyła w kursie szermierki artystycznej prowadzonym przez Fechtmistrza Mateusza Berkowicza, który zakończył się zdobyciem uprawnień instruktorskich. Aktualnie współpracuje z firmą Fencing Arts, z którą zdobyła następujące nagrody na festiwalach międzynarodowych: Nagroda Specjalna Organizatorów Festiwalu – IX Festival of stage fencing “Silver Sword” Moskwa 2018, Grand Prix III Międzynarodowego Przeglądu Walk Scenicznych Głogoczów 2018 oraz III miejsce na XVIII Festiwalu Historycznych Bojowników Tabor 2018.
Od kilku lat spełnia się również w roli instruktora teatralnego prowadzącego kolonie teatralne dla dzieci..