English & Fun na Lato #zostańwkadrze

Od 7 do 30 lipca
wtorki (7, 14, 21, 28.07)
czwartki (9, 16, 23, 30.07)
godz. 16.30-17.45
instruktorka: Karolina Szaturska
opłata: 40 zł/ warsztat

Informujemy, że warsztaty English & Fun na Lato odbędą się przy zebraniu grupy minimum 3 uczestników.

PROSIMY O ZAPISYWANIE SIĘ NIE PÓŹNIEJ NIŻ DZIEŃ PRZED ZAJĘCIAMI.
W razie wątpliwości prosimy o kontakt: angielskiwkadrze@gmail.com

Zapisy:
Wtorki
7.7, godz. 16.30-17.45 – zapisy
14.7, godz. 16.30-17.45 – zapisy
21.7, godz. 16.30-17.45 – zapisy
28.7, godz. 16.30-17.45 – zapisy

Czwartki
9.7, godz. 16.30-17.45 – zapisy
16.7, godz. 16.30-17.45 – zapisy
23.7, godz. 16.30-17.45 – zapisy
30.7, godz. 16.30-17.45 – zapisy

WARSZTATY PLASTYCZNO-JĘZYKOWE FUN&ENGLISH – to wesoła i aktywna forma poznawania nowych słówek i zwrotów w języku angielskim poprzez gry i zabawy językowe. Tematem przewodnim jest ekologia – związane z nią zagadnienia będą się przewijać przez zajęcia w formie projektów plastyczno-ekologicznych będących okazją do zwrócenia uwagi na zjawiska, na które każdy z nas ma wpływ – recykling, czyli sortowanie odpadów i ponowne wykorzystywanie rzeczy, ochrona pszczół i innych zwierząt. Tworzenie projektów plastycznych to nie tylko okazja do zaspokojenia potrzeby działania manualnego dzieci, ale również sposób na ćwiczenie tzw. „classroom language”, czyli uczenie się zwrotów po angielsku przydatnych w klasie. Nie trzeba ich tłumaczyć, bo instruktor, mówiąc po angielsku, jednocześnie demonstruje, co robi. Każdy warsztat jest skonstruowany jako odrębna całość, w której można uczestniczyć niezależnie od tego, czy bierze się udział w pojedynczych zajęciach czy w całym cyklu.

PO ZAJĘCIACH DZIECI:
a.potrafią określić jeden nowy obszar, w którym ich świadome działania mogą pomóc w ochronie Ziemi;
b.posiadają zasób nowych słówek i zwrotów w języku angielskim, które wielokrotnie powtórzą, przeczytają, zapiszą i wypowiedzą podczas śpiewania piosenek oraz uczestnictwa w grach i zabawach językowych;
c.przyniosą do domu owoc swojej pracy nad projektem plastycznym, ilustrującym dane zagadnienie ekologiczne i odwołującym się do przyswojonego materiału językowego.
Szanowni Państwo,
w poniższym odnośniku znajdziecie dokumenty, z którymi zapoznanie się jest warunkiem uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez DK KADR w czasie trwania stanu epidemii.
Prosimy o ich pobranie oraz – jeśli to wymaganie – wydrukowanie i podpisanie odpowiednich oświadczeń.