buy a ticket

Reprieve

room: Broadway
ticket: PLN 10, buy a ticket online or at the reception

dir. Jan Jakub Kolski
Poland 2018/100 ‘

A story about the soldier’s parents told from the perspective of their seventeen-year-old grandson Janek. Written in dramatic events in post-war Poland, however, it contains a unique content: the plot focuses primarily on the strength and courage of parents, showing their struggle to regain their dignity and balance after losing their son.

Zdjęcie przedstawia na piewrszym planie idącą polną drogą kobietę z torbą w ręku. Za nią powolnym krokiem idzie starszy mężczyzna, ubrany w czarny garnitur i białą koszulę.