Festival of colors

at 11.00-12.00 (children 3-6 years with parents) – register
at 12.15-13.15 (children 7-9 years) – register
room: Small foot patter, 305, 3rd floor
free entrance, booking places online or at the reception

During the workshops, we will get to know the Hindu festival of joy, spring and colors, which is mainly celebrated in India, Nepal and other regions of the world.

Na fotografii przedstawiona jest czarnoskóra kobieta której twarz jest pomalowana na różne kolory. Kobieta bierze udział w wesołym wydarzeniu. Kobieta jest zadowolona. W tle widać inne osoby.