buy a ticket

Contrabass Banita 4.0 Basstards

room: Broadway
ticket: PLN 20, buy a ticket online or at the reception

The double bass quartet, a musical unit unique in nature, will present new faces of the largest string instrument in the orchestra.
The different natures of the double bass will amaze even the most experienced listeners.

The artists will perform:
Jakub Langiewicz
Piotr Kochel
Maja Dogwood
Jakub Kaczmarczyk

The concert will be hosted by – Jakub Szafrański and Stanisław Łopuszyński

Troje mężczyzn i kobieta - muzycy ze swoimi muzycznymi instrumentami (kontrabasami) pozuja na tle zieleni w parku.