kup bilet

Eko Wyplatanki

cena: 10 zł, zakup online lub w DK Kadr
instruktorka: Monika Cegiełka
sala: Szklana pułapka, 216, II piętro

Warsztaty dla dorosłych, w trakcie których zapoznamy się z techniką wyplatania z papierowej wikliny. Jest to forma kreatywnego recyklingu makulatury. Uczestnicy warsztatów zapoznają się z podstawami techniki papierowej wikliny, zobaczą przykładowe przedmioty wykonane tą techniką i dowiedzą się jak utrwalać dowolne formy. W ramach części warsztatowej uczestnicy otrzymają komplet przygotowanych papierowych rurek i własnoręcznie wykonają okrągły koszyk, który zabiorą do domu.