Dialog społeczny nad polityką integracji

Akumulator
wstęp wolny, bez rejestracji

Dużo się mówi o tym, że nowoprzybyli mieszkańcy naszego kraju “powinni się” integrować.

Ale na czym ta integracja ma polegać?
Integracja jest procesem wielostronnym. Aby mogła się udać, potrzebne jest działanie i zaangażowanie tak ze strony nowoprzybyłych, jak i ze strony społeczeństwa, do którego trafiają. Obejmuje to administrację i instytucje publiczne i wiele innych podmiotów. A co my możemy robić jako mieszkanki i mieszkańców warszawskich dzielnic?

Zapraszamy na spotkanie, na którym wspólnie omówimy elementy integracji, a następnie zaplanujemy rekomendacje dla instytucji stołecznych.

W trakcie spotkania będziemy pracować wspólnie oraz w grupach, używając metody design thinking.

Do zobaczenia!

Wydarzenie organizowane przez Razem mimo różnic, Dom Kultury Kadr, Akumulator

Projekt, prowadzony wspólnie przez Stowarzyszenie PRO HUMANUM i Fundację Inicjatywa Dom Otwarty, realizowany jest z dotacji programu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Czas trwania spotkania: ok. 120 minut

Krzyżówka składająca się z wyrazów związanych z polityką integracji