Demo_kr(e)acja

Projekt Demo_kr(e)acja to międzynarodowe spotkanie młodzieży z Domu Kultury Kadr w Warszawie (Polska) oraz Centrum Dzieci i Młodzieży w Vilkaviskis (Litwa), które odbyło się w Olecku miejscu na styku wielu kultur. Celem spotkania było nabycie przez uczestników projektu kompetencji, które zwiększą ich aktywność społeczną, pozwolą kreować rzeczywistość otaczającą młodzież. Była to próba zrozumienia różnic kulturowych, jakie istnieją między partnerami biorącymi udział w projekcie, szukanie wspólnych europejskich korzeni.
Główny temat projektu był rozwijany poprzez liczne dyskusje, gry symulacyjne, warsztaty artystyczne, w dziedzinach takich jak: teatr, taniec, plastyka, fotografia, film.
Całość działań projektowych zakończona została happeningiem, będącym artystyczną syntezą tematów poruszanych podczas dyskusji oraz warsztatów przełożonych na język sztuki. Efektem projektu stały się kompetencje, jakie wzmocniono za sprawą wymiany międzynarodowej, które następnie wykorzystano w środowiskach lokalnych.

Zapraszamy na fanpage projektu Demo_kr(e)acja

Lider: Dom Kultury Kadr w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy,
Partnerzy: Centrum Dzieci i Młodzieży w Vilkaviskis (Litwa),
X Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Warszawie,
LXV Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Józefa Bema w Warszawie,
Gimnazjum nr 6 im. Pułku Armii Krajowej Baszta w Warszawie,
Czas realizacji projektu: 01.08 ? 15.10.2013 r.
Wymiana młodzieży: 23-30 sierpnia 2013 r. w Olecku,
Liczba uczestników: 34 osoby,
koordynator: Zbigniew Darda,

Wsparcie finansowe Komisji Europejskiej Program Młodzież w działaniu.

 

Uczestnik warsztatów żąglujący kolorowymi chorągiewkami Uczestnik warsztatów żąglujący kolorowymi chorągiewkami Uczestnik warsztatów żąglujący kolorowymi chorągiewkami Uczestnik warsztatów żąglujący kolorowymi chorągiewkami Uczestnik warsztatów żąglujący kolorowymi chorągiewkami Uczestnik warsztatów żąglujący kolorowymi chorągiewkami Uczestnik warsztatów żąglujący kolorowymi chorągiewkami