Zapisz się i zapłać

Czym jest głos?

Warsztat Róży Cieślińskiej-Dziekiewicz o tym, jak mówimy i jak jesteśmy odbierani przez słuchaczy.

wstęp: 150 zł, zakup wejściówki online lub telefonicznie

Warsztat Róży Cieślińskiej-Dziekiewicz jest podróżą w głąb siebie i próbą odszukania swojego własnego brzmienia. Harmonia myśli i gotowość ciała na przyjęcie swojego prawdziwego głosu sprawia, że stajemy się wiarygodnymi dla słuchacza i pogodzonymi ze sobą ludźmi. Korzyści dla uczestnika tego warsztatu to: większa świadomość siebie, możliwość odszukania własnego naturalnego głosu, kształtowanie prawidłowej postawy i redukcja napięć ciała, opanowanie tremy, usprawnienie funkcjonowania aparatu głosowego i artykulacyjnego i uświadomienie sobie zalet poprawnej, starannej wymowy.
Uczestnicy będą pracować z: ciałem (relaksacja, automasaż, rozgrzewka), oddechem (pogłębianie oddechu, praca przepony, podparcie oddechowe) i głosem.