Czym jest dar?

wstęp wolny
sala: Dom sąsiedzki Akumulator

Co to znaczy: dawać coś innym? Dlaczego to robimy? Kiedy oczekujemy wzajemności? Co to jest altruizm? Czym może być prawdziwy dar dla drugiego człowieka? Czy jest to tylko wzajemna wymiana przysług? A może coś więcej? O tym, co dajemy innym, i co inni dają nam, oraz po co to robimy – porozmawiamy na otwartym spotkaniu dyskusyjnym grupy Rzeczywistość Emocjonalna. Zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie i rozmawianie.

O grupie Rzeczywistość emocjonalna:
Rzeczywistość Emocjonalną tworzą ludzie, którzy chcą ze sobą rozmawiać. Niezależnie od poglądów, ideologii, zapatrywań. Niezależnie od wieku, wykształcenia, pochodzenia. W spokojnej, przyjaznej atmosferze domu sąsiedzkiego Akumulator jest miejsce na spieranie się i analizowanie. Na odkrywanie drugiego człowieka, Na rozmowę. O nas, o tym, co wokół nas i co siedzi w nas samych. Na dostrzeganie siebie nawzajem.
Nie walczymy ze sobą, nie udowadniamy swoich racji, nie stawiamy na swoim. Słuchamy siebie i innych, stawiamy pytania, kwestionujemy, wątpimy. Jesteśmy siebie ciekawi i spragnieni otwartej i uczciwej rozmowy. Nikt tu nic nie musi, można zabierać głos i dyskutować, można słuchać i milczeć.
Tematy wybieramy wspólnie, dotyczą tego, co nas interesuje w emocjach i międzyludzkich kontaktach, w kulturze, w społeczeństwie, psychologii, w sprawach naszego kraju. Nie mamy liderów ani członków; każdy, kto przyjdzie, choć raz, staje się częścią naszej rzeczywistości emocjonalnej.