Aukcja sprzedaży zbędnych i zużytych składników mienia ruchomego Domu Kultury Kadr

Dom Kultury Kadr ogłasza AUKCJĘ sprzedaży zbędnych i zużytych składników mienia ruchomego Domu Kultury Kadr.
Aukcja odbędzie się w siedzibie Domu Kultury Kadr w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, adres: ul. Gotarda 16, 02-683 Warszawa, dnia 26 lipca 2017 roku o godz. 17:00.
Wykaz składników przeznaczonych do sprzedaży znajduje się w regulaminie aukcji.