Art Mokotów

Widowisko artystyczne przygotowane przez mokotowskie domy kultury. Młodzi artyści i animatorzy życia kulturalnego mają możliwość publicznej prezentacji swoich osiągnięć, publiczność ma zaś okazję do poznania, jak wygląda życie kulturalne dzielnicy Mokotów. Mokotów jest dzielnicą, która posiada najwięcej domów kultury w Warszawie. Każdy z nich jest zupełnie inny, każdy ma własny charakter, ale  łączy je to, że wychowują poprzez sztukę młodych ludzi. Corocznie od 2007 r. prezentujemy młodych artystów w specjalnym widowisku, do którego zapraszamy reżysera. W tym roku będzie to Bartosz Figurski od lat związany z dzielnicą Mokotów. Organizatorem widowiska jest Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, a realizatorami mokotowskie instytucje kultury. Producentem jest DK Dorożkarnia, partnerem Służewski Dom Kultury.

Dom Kultury Kadr reprezentować będzie orkiestra Laboratorium Dźwięku pod kierownictwem Marka Żurawskiego.
Służewski Dom Kultury, wstęp wolny