Anna Stefańska

Ukończyła studia na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie (2010 ? 2016) i w Burg Giebichenstein Kunsthochschule w Halle. Trzykrotnie otrzymywała stypendium Rektora ASP. Zdobyła wyróżnienie rektorskie za projekt dyplomowy Kryjówka. Brała udział w wystawach m.in Biennale Grafiki Studenckiej w Poznaniu, Międzynarodowym Triennale Grafiki w Krakowie czy Coming out Najlepsze Dyplomy ASP w Warszawie.
Zajmuje się grafiką artystyczną, tworzy książki autorskie oraz projektuje wzory na tkaniny. Od 2014 roku w Akademii Spotlight Kids prowadzi zajęcia dla młodych twórców.