Andrzej Kwiatkowski

Aktor ? mim, tancerz. Artystyczną działalność rozpoczął na deskach Wrocławskiego Teatru Pantomimy Henryka Tomaszewskiego, następnie występował na scenie Warszawskiej Opery Kameralnej zarówno w operach Mozarta, Rossiniego, Haendla, Verdiego, jak i w spektaklach w konwencji pantomimy. Równolegle współpracował z teatrami: Szwedzka 2/4, Rozmaitości, Unia Teatr Niemożliwy, Teatr Akt (spektakle plenerowe) oraz ze Stowarzyszeniem Teatralnym Scena 96 przy Międzynarodowym Festiwalu Sztuka Ulicy, Dziecięcym Lecie Teatralnym oraz Wędrującym Festiwalu Sztuki Karawana Europa.
Pracując w Młodzieżowym Domu Kultury w Chełmie, jako nauczyciel teatru prowadził warsztaty i realizował spektakle z młodzieżą.