Agnieszka Sinicka

Historyczka sztuki, edukatorka i koordynatorka programów edukacyjnych. Od trzech lat związana jest z Działem Edukacji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, gdzie jest odpowiedzialna za prowadzenie oraz przygotowywanie autorskich koncepcji zajęć do wystaw czasowych. Od trzech lat współpracuje z platformą edukacyjną Spotlight Kids, gdzie prowadzi zajęcia i organizuje część programów. Aktualnie zajmuje się także koordynacją programu ?Laboratorium Edukacji Filmowej? dla warszawskich liceów w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. i.